گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷۱

 

یا صورت خودنمای تا نقش کنیمیا عزم کنیم و پای در کفش کنیم
یا هر یک را جدا جدا بوسه بدهیا یک بوسه که تا همه پخش کنیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی