گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۰

 

برجه که سماع روح برپای شده استوان دف چو شکر حریف آن نای شده است
سودای قدیم آتش افزای شده استآن های تو کو که وقت هیهات شده است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی