گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۱۴

 

گل گفت اگرت هست بتی مه وش خوش
با من بنشین و بر رخش می کش خوش
من بر دل خویش کرده ام آتش خوش
زان عمر بکام دل گذارم خوش خوش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل