گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۸۳

 

با صورت دین صورت زردشت کشیچون خر نخوری نبات و بر پشت کشی
گر آینه زشتی ترا بنمایددیوانه شوی بر آینه مشت کشی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی