گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۸

 

وقتست که گل تاج سر انگشت شود
و افروخته چون آتش زردشت شود
چون رای تو گیرد همه دل رو گیرد
چون روی تو بیند همه تن پشت شود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل