گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۲۵

 

از پنجه پنج و ششدر شش بدرآی
وز کشمکش سپهر سرکش بدرآی
خواهی که چشی ذوق خوشی های عدم
از ناخوشی وجود خود خوش بدرآی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی