گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰۰

 

گه در طلب وصل مشوش باشیمگاه از تعب هجر در آتش باشیم
چون از من و تو این من و تو پاک شودآنگه من و تو بی من و تو خوش باشیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱

 

تا کی چو گل از هوا مشوش باشیم؟
چند از پی آبرو در آتش باشیم؟
چون جان عزیز ما به دست قدر است
تن را به قضا دهیم و دلخوش باشیم


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۵۵

 

دل گفت که روزی که قدح کش باشیم
آن روز ز صد گونه مشوّش باشیم
امروز بباغ با هم ار خوش باشیم
ترسم فردا بهم در آتش باشیم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل