گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۰

 

دل هرچه در آشکار و پنهان گویدزانموی چو مشک عنبرافشان گوید
این آشفته است و او پریشان دانمکاشفته سخنهای پریشان گوید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی