گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۲

 

دلدار چنان مشوش آمد که مپرسهجرانش چنان پر آتش آمد که مپرس
گفتم که مکن گفت مکن تا نکنماین یک سخنم چنان خوش آمد که مپرس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی