گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۸۴

 

بیرون ز دو کون من مرادی دارمبی‌شادیها روان شادی دارم
بگشای بخنده آن لبان خود رازیرا ز گشاد آن گشادی دارم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی