گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴۰

 

ای ساقی از آن باده که اول دادیرطلی دو درانداز و بیفزا شادی
یا چاشنیی از آن نبایست نمودیا مست و خراب کن چو سر بگشادی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی