گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱۱

 

ما را بس و ما را بس و ما بس کردیمما پشت بروی یار ناکس کردیم
مردار همه نثار کرکس کردیمدر قبلهٔ تو نماز واپس کردیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی