گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰۳

 

گفتم مکن ایروت حسن خوت حسنمن دزد نیم مبند دستم بر سن
گفتا که کجائی تو هنوز ای همه فنحقا که چنان شوی که کبرت ستسن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی