گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۳

 

می نوش کنم ولیک مستی نکنمالا به قدح درازدستی نکنم
دانی غرضم ز می‌پرستی چه بود؟تا همچو تو خویشتن پرستی نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵

 

من با تو نظر از سر هستی نکنم
اندیشه ز بالا و ز پستی نکنم
می‌بینم و می‌پرستم از روی یقین
خود بینی و خویشتن پرستی نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۳۷

 

می باز خورم و لیک مستی نکنم
الا بقدح دراز دستی نکنم
دانی غرضم زمی پرستی چه بود؟
تا همچو تو خویشتن پرستی نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۴

 

قدسی هوس کام‌پرستی نکنم
لب بر لب خم چو خشت و مستی نکنم
شب روز شود ز برق آهم، اما
بر صبح به خنده پیش‌دستی نکنم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی