گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

محصول من از باده پرستی غم تست
مقصود ز هشیاری و مستی غم تست
گر می نخورم و گر خورم هر دو یکیست
سرمایه ی نیستی و هستی غم تست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری