گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۴

 

من عهد شکسته بر شکستی بزنموز عشوه ره عشوه پرستی بزنم
امروز که ارواح به رقص آمده‌اندناموس فرود آرم و دستی بزنم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی