گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹

 

ای دل تا ریش و خسته میدارندتدیوانه و پای بسته میدارندت
مانندهٔ دانه‌ای که مغزی داریپیوسته از آن شکسته میدارندت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی