گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۱

 

یار آمد و گفت خسته میدار دلت
دایم به امید بسته می‌دار دلت
ما را به شکستگان نظرها باشد
ما را خواهی شکسته میدار دلت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر