گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲۸

 

از خویشتن بجستن آرزو میکندمآزاد نشستن آرزو میکندم
در بند مقامات همی بودم منوان بند گسستن آرزو میکندم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی