گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۷۱

 

دل از می عشق مست می‌پنداریجان شیفتهٔ الست می‌پنداری
تو نیستی و بلای تو در ره توآنست که خویش هست می‌پنداری


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است » شمارهٔ ۱۷

 

دل از می عشق مست میپنداری

جان شیفتهٔ الست میپنداری

تو نیستی و بلای تو در ره عشق

آنست که خویش، هست میپنداری


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار