گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹۴

 

آنکس که ز دست شد بر او دست منهاز باده چو نیست شد تواش هست منه
زنجیر دریدن بر مردان سهل استهر زنجیری بر شتر مست منه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی