گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۶

 

چون دانستم که عشق پیوست منستوان زلف هزار شاخ در دست منست
هرچند که دی مست قدح میبودمامروز چنانم که قدح مست منست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی