گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵۴

 

ای ماه چو ابر بس گرستم بی‌تودر مه به نشاط ننگریستم بی‌تو
برخاستم از جان تو نشستم بی‌تووز شرم به مردم چو نرستم بی‌تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی