گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۸

 

ما را به سر چاه بری دست زنی
لاحول کنی و شست بر شست زنی
بر ما به ستم همیشه دستی داری
گویی عسسی و شامگه مست زنی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر