گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۵۴

 

هستی اثری ز نرگس مست تو بودآب رخ نیستی هم از هست تو بود
گفتم که مگر دست کسی در تو رسدچون به دیدم که خود همه دست تو بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی