گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۲

 

ار کشتن من دو چشم مستت خواهد
شک نیست که طبع بت پرستت خواهد
ترسنده از آنم که اگر بر دستت
من کشته شوم که عذر دستت خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر