گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۲۱

 

مطرب خواهم که عاشق مست بوددر کوی خرابات تو پابست بود
گر نیست بود شاه و گر هست بودیارب بده آن کس که از دست بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی