گنجور

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

 

تو مست خود و ما همه مست بتو
تو هست خود و ما همه هست بتو
تا نسبت ما بتو بود از همه روی
دادیم ازین سبب همه دست بتو


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی