گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۹

 

جان باز که وصل او به دستان ندهندشیر از قدح شرع به مستان ندهند
آنجا که مجردان بهم می‌نوشندیک جرعه به خویشتن‌پرستان ندهند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی