گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳

 

خود را به خیل درافکنم مست آنجاتا بنگرم آن جان جهان هست آنجا
یا پای رساندم به مقصود و مرادیا سر بدهم همچو دل از دست آنجا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی