گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۶۶

 

امروز ندانم بچه دست آمده‌ایکز اول بامداد مست آمده‌ای
گر خون دلم خوری ز دستت ندهمزیرا که به خون دل به دست آمده‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۶

 

در حسن چو عشق نادرست آمده‌ای
در وعده چو عهد خویش سست آمده‌ای
در دلبری ار چند نخست آمده‌ای
رو هیچ مگو که سخت چست آمده‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹

 

در راه دگر اگرچه چست آمده‌ای
در راه وفا و مهر سست آمده‌ای
ای یار درست وعده دیر وفا
دیر آمده‌ای ولی درست آمده‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی