گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۴۱

 

دی خوش پسری دیدم اندر زوزن
گر لاف زنی ز خوبرویان زو زن
او بر دل من رحم نکرد و زن کرد
خود داد منش ستاند زو زن


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی