گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۸

 

در وصل زاندیشهٔ دوری فریاد
در هجر زدرد ناصبوری فریاد
افسوس ز محرومی دوری افسوس
فریاد زدرد ناصبوری فریاد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر