گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹۵

 

در خاک در وفای آن سیمین برمیکار دل و دیده میندیش ز بر
از من بشنو تا نشوی زیر و زبروالله که خبر نداری از زیر و زبر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی