گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲۵

 

در کوی خرابات نگاری دیدمعشقش به هزار جان و دل بخریدم
بوئی ز سر دو زلف او بشنیدمدست طمع از هر دو جهان ببریدم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی