گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۰

 

در دیر شدم ماحضری آوردند
یعنی ز شراب ساغری آوردند
کیفیت او مرا ز خود بیخود کرد
بردند مرا و دیگری آوردند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر