گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۵

 

هر کجا که ز مهرت نظری افتادست
سودازده یی بر گذری افتادست
در کوی وصال تو که آید؟ کآنجا
هر پای که در نهی سری افتادست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل