گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۰

 

گردون چو غم زشت و نکومی نخورد
این شکر و شکایت اندرو می نخورد
وین صبح که هر نفس دهان بگشاید
جز آب حیات ما فرو می نخورد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل