گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

ای شاه زمانه بخت پیروز تو راست
اندیشه و رای عالم‌افروز تو راست
شمشیر ظفرساز عدوسوز تو را ست
ز انطاکیه تا کاشغر امروز تو را ست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی