گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۶۸

 

ای آنکه به لطف دلستان همه‌ایدر باغ طرب سرو روان همه‌ای
در ظاهر و باطن تو چون مینگرمکس را نی ای نگار و آن همه‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی