گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۳

 

وقتست که پر زچین شود طرّۀ آب
از نعرۀ تندر برود زهرۀ آب
از قطرۀ آب آتش گل بدمد
وز آتش لاله در چکد قطرۀ آب


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل