گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴۲

 

چون نیشکر است این نیت ای نائیشیرین نشود خسرو ما گر نائی
هر صبحدم آدم که هر صبحدمیاز عالم پیر بردمد برنائی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴۱

 

ای محنت هجر بر دلم سرناییوی دولت وصل از درم درنایی
از بخت چو هیچ کار برمی‌نایدای جان ستیزه کار هم برنایی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری