گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۸۸

 

روزی به خرابات گذر می‌کردیکژ کژ به کرشمه‌ای نظر می‌کردی
آنها که جهان زیر و زبر می‌کردندچون کار جهان زیر و زبر می‌کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی