گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷

 

از آتش عشق در جهان گرمیهاوز شیر جفاش در وفا نرمیها
زانماه که خورشید از او شرمنده‌ستبی‌شرم بود مرد چه بی‌شرمیها


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی