گنجور

هلالی جغتایی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

غم دارم و غم‌گسار می‌باید و نیست
در دست من آن نگار می‌باید و نیست
درد سر اغیار نمی‌باید و هست
تشریف حضور می‌باید و نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی