گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۱

 

گر دشمن مردان همگی حرق شود
هم برق صفت به خویشتن برق شود
گر سگ به مثل درون دریا برود
دریا نشود پلید و سگ غرق شود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر