گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۹

 

ای بنده بدانکه خواجهٔ شرق اینستاز ابر گهربار ازل برق اینست
تو هرچه بگوئی از قیاسی گوئیاو قصه ز دیده میکند فرق اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی