گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۴۶

 

خواهی که در این زمانه فردی گردییا در ره دین صاحب دردی گردی
این را به جز از صحبت مردان مطلبمردی گردی چو گرد مردی گردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی