گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۶

 

این پیش نیاز کرده از زر دیوار
خورشید حیات دشمنت بسر دیوار
از جود توام امید چیزیست که آن
چون روی حسود روی تو بود در دیوار


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل