گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶۴

 

تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی
تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر